pasas


pasas
1 pãsas sm. (4) 1. nustatytos formos oficialus asmens dokumentas: Miesto milicijos valdybos pasų skyrius (sov.) . Užsienio pãsas NdŽ. Ir man reikia pãsas keist Gg. Vilkui paso nereik – kap atėj[o], tep nuėj[o] LTR(Klvr). 2. kokios nors transporto mašinos, ūkinio įrenginio, daikto, gyvulio ir pan. registracijos dokumentas: Automobilio pasas . 3. dokumentas, kur smulkiai aprašomas mašinos, įrenginio ir pan. dalys, savybės, atliekami darbai: Dujotiekio pase turi būti pagrindiniai duomenys apie dujotiekį ir jo armatūrą, taip pat apie visus dujotiekyje atliekamus darbus .

Dictionary of the Lithuanian Language.